Đăng nhập

trắc nghiệm

viện tâm lý và tâm thần học việt - pháp

Chào mừng đến với trắc nghiệm trực tuyến của
Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp

Trắc nghiệm hướng nghiệp

Trắc nghiệm hướng nghiệp được các chuyên gia của Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp xây dựng dựa trên hệ thống “mã ngành Holland” – phiên bản cập nhật mới nhất đến năm 2019. Đây là hệ thống mã ngành được giới thiệu bởi Giáo sư Tâm lý học người Mĩ John L. Holland năm 1985 và được sử như một công cụ khảo sát đang tin cậy tại Bộ Lao động và Đào tạo Hoa Kì từ những năm 1990. Đến nay, các mã ngành trong hệ thống vẫn liên tục được cập nhật theo từng năm để phù hợp với tốc độ phát triển và tốc độ chuyên môn hoá của các ngành nghề trong xã hội.

Trắc nghiệm hành vi cảm xúc

Youth Self Report (YSR) – Bản tự báo cáo của thiếu niên (11-18 tuổi) và CBCL/6-18 (The Child Behavior Checklist), nằm trong Hệ thống Đánh giá dựa trên thực chứng của Achenbach cho lứa tuổi học đường. Hệ thống này là công cụ giúp đánh giá nhanh chóng và hiệu quả các khía cạnh hoạt động chức năng thích nghi và không thích nghi của trẻ, được Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng dụng Tâm lý – CRISP, thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội thích nghi.

Trắc nghiệm Gissen

Gissen là bài trắc nghiệm nhân cách bao gồm 40 câu hỏi, đề cập đến các phẩm chất khác nhau của nhân cách. Mỗi câu bao gồm hai thuộc tính đối lập nhau. Hãy chọn một mức độ ở một trong hai thuộc tính, phản ánh đúng nhất đặc điểm nhân cách của bạn.
Anh bia